top of page
Lovska družina Boč na Kozjaku, škode po divjadi, LD, starešina, divjad, srečanje lovcev

AKTI LOVSKE DRUŽINE

 

LD ima dva pomembna akta in sicer so to Pravila in Poslovnik LD Boč na Kozjaku. Ob tem pa ima še nekaj drugih splošnih aktov.

Pravila LD Boč na Kozjaku.

Poslovnik LD Boč na Kozjaku. 

Etični kodeks slovenskih lovcev. 

Disciplinski pravilnik. 

 

 

Večina aktov po katerih delujo vse lovske družine so na spletni strani Lovske zveze Slovenije: http://www.lovska-zveza.si

Zadnje slovo.

 

 

bottom of page