top of page
škoda po divjadi

Lovska pesem

Za letnico »rojstva« štejemo leto 1946. Takrat je lovska družina (LD) imela 2.327 ha lovne površine, včlanjenih je bilo 15 lovcev oziroma članov. V tistem času sta na območju sedanje LD obstajali dve LD in sicer Selnica in Boč na Kozjaku. Skupno njuno medsebojno sodelovanje je privedlo k združitvi obeh lovskih družin leta 1950, skupna odločitev je bila, da se LD imenuje Boč na Kozjaku. Njen prvi predsednik je bil Jože Gomivnik. Po navedbah poznavalcev pa prvi zapisi o tej LD obstajajo šele iz leta 1955.

 

Posledica druge svetovne vojne je bilo prazno in upostošeno lovišče, sicer veliko roparic, opazen pa je bil velik obseg krivolova. Tudi požar v Zagozdu leta 1943 je opravil svoje in skrčil gozd za nekaj dolgih let. Prav v tem delu lovišča se je po požaru tja naselil gams. S strokovnim načrtovanjem, gospodarjenjem in delom lovcev, se je stalež divjadi močno popravil. Stalež male divjadi se je povečeval. Vlaganje fazanov je potekalo že leta 1956, vlaganje zajcev leta 1968 (izpuščenih 34 zajcev). Stalež divjega petelina je po vojni bil v porastu, nato pa je začel upadati. Pričel se je pojavljati divji prašič in tudi jelen.

Po zapisih (Zbornik ob 50-letnici), je prvega divjega prašiča uplenil tov. Peterka leta 1955. Prvi kos jelenjadi je bil uplenjen leta 1952 na Velikem Boču. Plan odstrela leta 1969 je bil naslednji:

 • 32 kosov srnjadi

 • 2 gamsa

 • 70 zajcev

 • 65 fazanov

 • 5 divjih prašičev.

Leta 1972 je Jože Žiberna uplenil prvega merjasca, ki je očiščen tehtal 183 kg. S pojavom divjih prašičev, so se pojavile tudi škode po njem. Povečan stalež divjega prašiča je vplival negativno na stalež divjega petelina in poljskih jerebic. Maja 1979 je uplenil divjega petelina Anton Zupanič.

LD je na občnem zboru leta 1976 sprejela nova Pravila in Poslovnik LD, 16.9.1976 pa je bila podpisana listina o pobratenju z LD Lenart, kar traja še danes. V času od nastanka do danes, so naloge predsednika ali starešine LD opravljali:

 • Jože Gomivnik, 1946 -1971

 • Rudi Podgornik, 1971-1990

 • Maks Garmut, 1990 - 2002

 • Štefan Cmrečnjak, 2002 - 2004

 • Anton Pečovnik, 2004 - 2008

 • Jože Deželak, 2008 - 2011

 • Boris Mušič, 2011- 2018

 • Jože Deželak, 2018 (april) - 2018 (22. 6. 2018)

 • Rado Triplat, 22. 6. 2018 - 11. 9. 2020

 • Boris Mušič, 19. 9. 2020-

V obdobju med 1983-2003 je bila Vera Arnuš blagajničarka, torej dvajset let. Prav tako lahko med najdaljše staže štejemo staž tajnika LD, kar je Jože Žiberna opravljal v obdobju 1971-2003.

LD je sorazmerno pozno sprejela sklep in obnovila domačijo Zgornji Kovač (na pobudo Antona Gradišnika) ter jo spremenila v lovski dom. Takratni starešina Maks Garmut je bil istočasno tudi predsednik gradbenega odbora, ki je bil motor ekipe. Pri gradnji so sodelovali večina članov, posebej pa sta se izkazala Anton Fike in starešina Maks Garmut. Lovski dom je bil zgrajen leta 1995.

Meja lovišča poteka od sredine reke Drave, kjer se stikata k.o. Zg. Vurmat. Nato gre meja po sredini reke Drave do meje k.o. Sp. Slemen in k.o. Sp. Selnica ter po potoku Bistrica do državne meje z Avstrijo. Nato gre po državni meji proti zahodu, do meje k.o. sp. Vurmat in k.o. Zg. Boč proti jugu, najprej proti Zrnkovem grabnu in nato po Šturmovem potoku do izhodiščne točke po reki Dravi.

Po sprejetju novega Zakona o divjadi in lovstvu leta 2004 je LD Boč na Kozjaku 19.6.2009 podpisala koncesijsko pogodbo za dobo 20 let. LD vzorno upravlja z loviščem izpolnjuje letni načrt lovišča. LD spada pod Pohorsko lovsko upravljavsko območje, skupna površina 3.449 ha, lovna površina znaša 3239 ha in 210 ha nelovne površine. Lovska Družina Boč na Kozjaku ima trenutno na dan 1. 1. 2023 40 članov od tega dve lovki. Povprečna starost članov je 59,11 let.

 

 

 

 

 

 

 

Starešina: Boris Mušič

GSM: 040/329 697

Lovski dom telefon: +386 (0)598 164 09

LD
Lovska družina Boč na Kozjaku, škode po divjadi, LD, starešina, divjad, srečanje lovcev
 • Facebook App Icon
bottom of page